Nieuwsbericht coronavirus!

PERSBERICHT VAN UW HUISARTS

Vanaf heden nemen de huisartspraktijken in Berkel-Enschot extra maatregelen in verband met het Corona virus. Deze extra maatregelen zijn nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken, om telefonisch bereikbaar te blijven en om de toegenomen zorgvraag in zo goed mogelijke banen te leiden. De maatregelen bestaan er vooral uit onnodig patiëntencontact met zorgverleners te vermijden.

Dringend verzoek: eerst informatie over corona via thuisarts.nl of 0800-1351
Allereerst wordt mensen met koorts, luchtwegklachten en/ of vragen over het Coronavirus (Covid-19) dringend gevraagd zoveel mogelijk zelf informatie op te halen via thuisarts.nl en rivm.nl of te bellen met het landelijke nummer 0800-1351.

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor recepten of verwijsbrieven
Mensen met dusdanige klachten van koorts en/ of de luchtwegen die een arts willen raadplegen verzoeken wij zeer dringend niet zonder afspraak naar de praktijk te komen maar om eerst telefonisch contact op te nemen. Dit geldt ook voor mensen met andere klachten dan die van de luchtwegen. Voor het ophalen van verwijsbrieven of andere briefjes belt u de assistente. Probeer ook bij apotheek hier rekening mee te houden om bij drukte de apotheek op een later tijdstip te bezoeken!

Speciaal koorts/luchtwegklachten spreekuur aan het eind van de dag
Mensen met koorts en/ of luchtwegklachten die beoordeeld moeten worden op het spreekuur krijgen in alle gevallen een afspraak aan het eind van de dag. Dit om geen besmettingsrisico te veroorzaken voor mensen in de wachtkamer met andere klachten dan koorts of luchtwegklachten. De artsen en praktijkassistentes zullen bij het onderzoek beschermende kleding dragen.

Praktijkassistentes en praktijkondersteuners geen fysiek contact met patiënten
De praktijkassistentes gaan werken met gesloten wachtkamer deuren. Heeft u een afspraak dan mag u doorlopen naar de wachtkamer. Indien nodig zullen reguliere controles van chronische aandoeningen als verhoogde bloeddruk, diabetes of astma/ copd doorgeschoven worden naar een later tijdstip of telefonisch afgewerkt worden indien mogelijk. Dit geldt ook voor het spreekuur van de praktijkondersteuners. Met iedereen die al een afspraak heeft, zal telefonisch contact opgenomen worden. Mensen met een afspraak bij de POH GGZ of POH jeugd zullen benaderd worden door de POH-GGZ zelf.

Online afspraken maken voor het spreekuur tijdelijk niet mogelijk
Bij huisartspraktijken die gebruik maken van Online afspraak maken is deze functionaliteit tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat zonder vooroverleg afspraken worden ingepland.

Wij realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn die raken aan de laagdrempeligheid die wij altijd graag willen bieden. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de maatregelen in de loop van de komende dagen of weken verder uitgebreid zullen gaan worden. Houd daarom de website van uw eigen huisarts in de gaten voor meer informatie. We hopen van harte dat we deze situatie met zijn allen zo snel mogelijk weer de baas zijn.

Bericht van GGD
Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten en kortademigheid).

Meer informatie:
– www.rivm.nl
– www.thuisarts.nl

Uw huisartsenteam