Huisartsen geven geen COVID-19 verklaringen af.

Huisartsen krijgen regelmatig vragen of zij een COVID-19 verklaring (bijv. een non-COVID-19 verklaring) af kunnen geven. Bijvoorbeeld voor de werkgever of een reisorganisator. De huisartsen geven geen verklaringen af. Waarom geven de huisartsen geen COVID-19 verklaringen af? Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Waar zijn COVID-19 verklaringen te verkrijgen?
Er zijn verschillende organisaties die COVID-19 verklaringen afgeven. Bijvoorbeeld bij een travel clinic of vaccinatiecentrum. Hieraan zijn kosten verbonden, die de persoon zelf moet betalen. De overheid vergoedt dit niet.