Klachtenprocedure

Ondanks ons streven naar zorgvuldigheid en een hoge kwaliteit van zorg, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende een behandeling.
Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze ervaringen met ons wilt bespreken. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.

Mocht u onverhoopt toch een klacht willen indienen dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval kunt u bij de assistentes op de praktijk een formulier verkrijgen waar u de klacht op kenbaar kunt maken.
De assistentes zullen u de verdere procedure toelichten.

Contact

Praktijk Eikenbosch
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
Tel. 013 533 2165