Afspraak maken?

Iedere dag is er ’s ochtends en ’s middags spreekuur, met uitzondering van donderdag middag. U dient altijd eerst een afspraak te maken voordat u het spreekuur kunt bezoeken. Als u voor 9.00 uur belt naar 013-5332165, lukt het meestal om u dezelfde dag een afspraak te geven.

Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. De assistente kan u vragen naar uw klachten. Ze is hiervoor opgeleid en maakt een zo goed mogelijke inschatting van de aard en de urgentie van uw klachten zodat het spreekuur efficiënt kan verlopen. U bent hiertoe echter niet verplicht. De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Beiden hebben een beroepsgeheim.

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak die gemaakt is met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Wij betreuren dit zeer omdat een andere patiënt nu langer moet wachten voordat hij of zij gezien kan worden. Wij begrijpen dat er soms overmacht in het spel kan zijn maar willen u toch vragen om zich – uiterlijk 24 uur voor de afspraak – af te melden als u niet naar de gemaakte afspraak kunt komen.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. Deze kosten liggen, afhankelijk van de tijd die gereserveerd was voor het consult, tussen de € 10,- en € 20,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door betrokkene zelf voldaan moeten worden.

Contact

Praktijk Eikenbosch 
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
Tel. 013 533 2165