Thuismetingen

Thuismetingen zijn gewicht doorgeven, saturatiemeting, RR meting bij (dreigende) zwangerschapscomplicaties of antistollingswaarden of vervolg wondgenezing zonder dermatoloog.

Eerste coronaprikken najaarsronde 2023 vanaf 2 oktober gezet

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangere, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit […]

Stoptober

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Meedoen aan Stoptober is een van de beste beslissingen die je kunt nemen. https://www.stoptober.nl/

Drs. Meulenberg

Vanaf heden zal Drs. Evers werkzaam zijn onder haar meisjesnaam Meulenberg.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Berkel-Enschot

Op 19 augustus 2023 gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in Berkel-Enschot van start.Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar met de postcodes 5056AA-JL, 5056JO-ZZ, 5057 worden uigenodigd.Zij worden persoonlijk voor het onderzoek uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het onderzoekscentrum in Berkel-Enschot, Wilhelminaplantsoen, 5056 HB,Het onderzoekscentrum staat op de […]

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij […]

Wanneer bel ik de huisartsen spoedpost?

De huisartsen spoedpost bel je in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen wanneer je dringend medische zorg nodig hebt. Er is sprake van spoed. Maar, wat is spoed eigenlijk? Misschien vindt de één een blauwe teen heel erge spoed en belt de ander pas wanneer hij niet meer op z’n been […]

Huisartsen geven geen COVID-19 verklaringen af.

Huisartsen krijgen regelmatig vragen of zij een COVID-19 verklaring (bijv. een non-COVID-19 verklaring) af kunnen geven. Bijvoorbeeld voor de werkgever of een reisorganisator. De huisartsen geven geen verklaringen af. Waarom geven de huisartsen geen COVID-19 verklaringen af? Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten. Waar […]

Booster 60+

Zondagavond 19 december is het crisisteam van de huisartsen Midden-Brabant bij elkaar gekomen met het plan om via de huisartsen alle 60-plussers nog voor de kerst een booster te geven. Een monsteroperatie die binnen 24 uur gerealiseerd werd. Helaas is het vanuit het RIVM/ministerie niet toegestaan dat de GGD het […]