Veel gestelde vragen

Waarom is mijn huisarts niet altijd aanwezig?

Iedere praktijkhoudende huisarts in Nederland, heeft regelmatig dienst bij de Huisartsenpost. Het aantal diensten die je als huisarts moet werken bij de Huisartsenpost is gerelateerd aan de praktijkgrootte, hoe meer ingeschreven patiënten, hoe meer diensten. Er zijn verschillende soorten diensten:

  • Avonddiensten door de week: 17.00 – 23.45 uur
  • Nachtdiensten door de week: 23.30 – 08.00 uur
  • Dag-, avond- of nachtdienst in het weekend

De dag na een nachtdienst is de praktijk wel geopend, maar wordt er geen spreekuur gedaan. De assistentes zijn aanwezig, maar de huisarts ligt te slapen. Voor dringende zaken nemen de andere huisartsen in Gezondheidscentrum Koningsoord de zorg over. Soms betekent dienst doen dat de huisarts eerder uit de praktijk weg moet, om op tijd op de huisartsenpost te kunnen zijn.

Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?

Ja, bijna alle huisartsen uit de regio Midden-Brabant zijn aangesloten voor regionale uitwisseling van medische gegevens. Indien uw medisch dossier (nog) niet in te zien is, vragen de huisarts en ook de triagist aan de telefoon altijd of u medicijnen gebruikt en of u eventueel allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Wanneer sprake is van een bijzondere situatie en de huisarts verwacht dat u een beroep zal doen op de huisartsenpost, dan informeert de eigen huisarts de huisartsenpost via een speciaal formulier.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Heb ik een verwijzing nodig voor een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis?

Ja, voor bezoek aan een arts/specialist in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts maakt deze verwijzing wanneer dit medisch noodzakelijk is. In principe is deze beslissing aan de huisarts, uiteraard wordt dit altijd met u besproken.

Kan de huisarts mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen?

Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er verschillende soorten verwijzingen mogelijk:

  • Een spoedverwijzing: de patiënt moet dezelfde dag nog worden behandeld
  • Een reguliere verwijzing: de patiënt heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis. De specialist beoordeelt hoe lang u moet wachten, op basis van een inschatting van de urgentie van de problematiek, samen met de beschikbare plaatsen op het spreekuur.

Uw huisarts heeft daar geen invloed op. Uw huisarts kan ook niet van een reguliere verwijzing een spoedverwijzing maken, als de enige reden is dat u anders zo lang zou moeten wachten. Het is natuurlijk vervelend wanneer u lang moet wachten, maar het is vervelender wanneer spoedplaatsen op het ziekenhuis onterecht gevuld gaan worden met medisch niet-acute problemen.

Als naar uw mening de wachttijd toch te lang is, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met het ziekenhuis en vragen of er een eerdere afspraak beschikbaar is, of u kunt vragen of ze u bellen wanneer een afspraak van een andere patiënt op de wachtlijst uitvalt
  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie te vinden over de wachttijden
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling