Klacht

Meestal zijn patiënten tevreden over de inzet en het werk van hun huisarts en de praktijkmedewerkers, maar een enkele keer is dat niet het geval. Conform de ‘Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector’ zijn de huisartsen aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Bent u niet tevreden over de gang van zaken of heeft u een minder prettige ervaring opgedaan gedurende de behandeling, bespreek dit dan gerust met ons. Wij stellen het op prijs als u deze ervaringen met ons wilt bespreken. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij de klacht met u op het spreekuur.
Vindt u het lastig ons direct aan te spreken, maak dan gebruik van ons klachtenformulier.
Wij zullen dan binnen een aantal werkdagen contact met u opnemen.

Komen we hierbij niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoon: 088-0229100.