Missie en visie

Waar gaan en staan we voor als huisartspraktijken van Gezondheidscentrum Koningsoord

Waar gaan en staan we voor als huisartspraktijken van Gezondheidscentrum Koningsoord
De huisartspraktijken van Gezondheidscentrum Koningsoord verlenen zorg op maat, dichtbij de patiënt in de buurt en werken aan doorlopende kwaliteitsverbetering daarvan.
Voor onze patiënten geldt dat wij continue zorg leveren; vanaf de geboorte tot het levenseinde, zowel op onze praktijken en huisartsenpost. Tevens leveren wij een bijdrage aan de continuïteit van de huisartsenzorg door het opleiden van nieuwe (huis)artsen en het begeleiden van huisartsenmedewerkers.
Er wordt door middel van persoonlijke zorg rekening gehouden met ieder individu als persoon en haar/zijn omgeving.
Tot slot gaan we uit van integrale zorg; aandacht voor de hele mens, zowel de lichamelijke als de psychische klachten.