Visite

Wanneer u voor dezelfde dag een dokter wilt laten langskomen, dan vragen wij u dat voor 10 uur in de ochtend kenbaar te maken.
De assistente zal dan in samenspraak met de dokter bepalen of de visite nodig is of dat (indien mogelijk) een praktijk bezoek beter tot zijn recht komt. Dit laatste kan soms beter zijn, omdat er op de praktijk meer mogelijkheden zijn voor onderzoek en diagnostiek. Indien de aanvraag na 10 uur wordt gedaan, kunnen wij geen visite voor dezelfde dag garanderen. Uiteraard is dat voor spoed niet het geval.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.