Afspraak maken

Vanaf nu ook online mogelijk!

Om de telefonische bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren, is het vanaf heden mogelijk om via de website een afspraak te maken. Dit is bedoeld voor 1 korte vraag/klacht. Indien u meerdere vragen heeft vragen wij u om een afspraak in te plannen via de assistente. U kunt hier niet terecht indien u hevige pijn op de borst heeft, erg benauwd bent, plotselinge zeer heftige hoofdpijn of bij uitval van spieren en/of spraak. Dit geldt ook voor psychische klachten.

Klik hier om een afspraak te maken.

Iedere dag is er ’s ochtends en ’s middags spreekuur, met uitzondering van donderdag middag. U dient altijd eerst een afspraak te maken voordat u het spreekuur kunt bezoeken. Wij vragen u tussen 08.00 uur en 10.00 uur te bellen voor het maken van afspraken.

Als u een afspraak bij de dokter wilt maken, is ons streven om dat op korte termijn te realiseren. Een afspraak wordt ingepland voor 1 klacht/vraag die u wilt bespreken. Wanneer u meerdere vragen/ klachten heeft, kunt u dat aangeven bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u ingepland.

Onze assistenten zijn opgeleid om aan de telefoon een inschatting te kunnen maken over de urgentie van uw klachten. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en zij zullen u een aantal vragen stellen om voor u de juiste afspraak op de juiste tijd in te plannen. De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Beiden hebben een beroepsgeheim.

Een niet medische vraag kunt u ook via e-mail stellen op: assistente@huisartsenpraktijkeikenbosch.nl         U kunt dan zo snel mogelijk antwoord verwachten.

De spreekuren zijn van 08.00-12.00 uur en ’s middags van 15.00-16.00 uur.

Tussen 10:30 uur en 11:00 uur is de praktijk slechts voor spoed te bereiken in verband met overleg van de assistenten met de huisarts. Vanwege lunchpauze en andere werkzaamheden van de assistente, is de praktijk van 12:30 uur tot 14:00 uur ook alleen voor spoedzorg bereikbaar.

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak die gemaakt is met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Wij betreuren dit zeer omdat een andere patiënt nu langer moet wachten voordat hij of zij gezien kan worden. Wij begrijpen dat er soms overmacht in het spel kan zijn maar willen u toch vragen om zich – uiterlijk 24 uur voor de afspraak – af te melden als u niet naar de gemaakte afspraak kunt komen.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. Deze kosten liggen, afhankelijk van de tijd die gereserveerd was voor het consult, tussen de € 10,- en € 20,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door betrokkene zelf voldaan moeten worden.

Contact

Huisartsenpraktijk Eikenbosch
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5332165